הקוד האתי

WhatsApp Image 2022-07-20 at 18.09.04

אינטימיות ומיניות, ובפרט כאלה הכוללים עירום ומגע, נוגעים בעצם מהותם בתחומים בעלי רגישות רבה. 

בעולם המיניות המודעת המיניות נתפסת כדבר טבעי שנוכח בחדר, כמו בחיים עצמם, זאת בניגוד לעבודת ריפוי בתחומים אחרים, שאינה כוללת מגע ישיר בין המנחה למונחה ומשאירה את המיניות מחוץ לחדר.

הטכניקות מעולם המיניות המודעת העכשווית, אשר מסתמכות על תורות עתיקות ועדכניות כאחד, קיימות מזה שנים רבות ומיושמות בהצלחה רבה בארץ ובעולם הרחב.  התפתחות שדה המיניות המודעת, אשר שילב בתוכו גם עבודת ערום ומגע אינטימי, יצר עם הזמן את הצורך להתמודד עם אתגרים אתיים.

חוסר נורמות הנחייתיות, גבולות ופרוטוקולים ברורים ומוסכמים מראש, שימתחו קו ברור בין מה מותר ומה אסור, מה מקובל ומה לא, יצרו חלל שגרם לעתים לפגיעה בלקוחות ובעוסקים בתחום ואף נוצל שלא כהלכה על ידי אלו המתיימרים לעסוק בתחום ללא ההכשרות המתאימות. בנוסף, המחסור בנורמות יצר לע  יתים תמונה מבלבלת וציפיות מיניות מצד הלקוחות, ועלול לגרום לזילות של ההנחיה והשדה כולו. 

מטרת הקוד האתי הינה לאפשר את העיסוק והתועלות הגלומים בתחומי ההנחיה בשדה המיניות והאינטימיות הבריאה דרך יצירת מערכת כללים והנחיות  שיוודאו כי עיסוק זה יתקיים בתוך מרחב בטוח, הן ללקוחות והן לעמיתי אלמא, וכי לנגד עיניהם של עמיתי אלמא תעמוד יושרה, מקצועיות וטובת הלקוח.

לקוד אתי זה קדמה עבודה רבה. ועדה ציבורית  דנה בנושא בהרחבה והגישה את המלצותיה, נוספו המלצות משפטיות והושקעו מאמצים רבים בהפיכת ההמלצות לקוד אשר יוכל לשמש כהנחיות אופרטיביות לפעולה.
לפני הפרסום נבחן הקוד לעומקו על ידי ועדה ציבורית מייעצת חיצונית, שהעירה את הערותיה וסמכה את ידיה על הנוסח הסופי. יחד עם זאת, אנו צופים כי בעקבות משובים מהשטח והניסיון המצטבר של עבודה על פיו, ייבחן הקוד האתי מעת לעת ויעבור תיקונים ודיוקים ככל שיידרש. 

אנחנו מאמינים שעם קיומו שהקוד הזה, נוכל להיות רגועים יותר בעבודתנו ולהתמקד במה שנועדנו לעשות – 
להביא תקווה, שינוי וריפוי לעולם הזה.

  • הגדרת מוסדות האגודה, סוגי הפעילות וסיווגים מקצועיים של עמיתי אלמא. 
  • התווית ערכים ועקרונות יסוד לעמיתים כמו יושרה, אחריות, כבוד ומודעות עצמית.
  • מסירת מידע מהימן ועדכני אודות הכשרת העמיתים ואופי עבודתם ללקוחותיהם. 
  • תאום ציפיות והסכמות בכתב בכל הנוגע לאופי הפעילות של העמיתים. 
  • תיעוד תהליכי הנחייה פרטניים.
  • נהלי שמירת סודיות.
  • הנחיות להדרכה מקצועית על ידי מנחים בכירים בתדירות ההולמת את אופי והיקף הפעילות של עמיתי אלמא. 
  • התווית גבולות ברורים בין עמיתים ללקוחות במהלך הפעילות ולאחריה (תקופות צינון).
  • הנחיות לגבי מגבלות העבודה עם אוכלוסיות רגישות כמו קטינים ופסולי דין. 
  • התוויית תוקף ותחומי האחריות של ועדת האתיקה של אלמא. הועדה אמונה על ברור תלונות וקביעת נהלים הקשורים לקוד האתי והתנהלות עמיתי אלמא. 
paper, romance, symbol
דילוג לתוכן